Err.E.

Erretorearen erretolika (ERR.E.)


GOGOETA: azterketa eta ikerketaren ondorioz eraikitako argumentuez osatutako hausnarketa koherente, kohesionatu eta bateratuaren azalpena

Aukeratutako aipuen inguruan egindako gogoeta, hausnarketa, argudiaketa edo dena delako keta. Beti be 150 berbatik aurrera, hizkuntza jasoan eta ederrean. Ez ahaztu saiakerari izenburua jartzea.

Taldean erabakitako aipuak osorik beheko zenbakietan dituzue.

 

1  2  3  4  5  6  7