Batx2-Erre

Erretorearen erretolika (ERR.E.)


Saiakera laburrak

Aukeratutako aipuen inguruan egindako gogoeta, hausnarketa, argudiaketa edo dena delako keta. Beti be 150 berbatik aurrera, hizkuntza jasoan eta ederrean. Ez ahaztu saiakerari izenburua jartzea.

Taldean erabakitako aipuak osorik beheko zenbakietan dituzue.

 

 

1  2